Chat with us, powered by LiveChat

Privata moln

Privata moln

Ett privat moln är enkelt förklarat en egen dedikerad molnmiljö avskild från alla andra. I ett privat moln drar du ändå nytta av stordrifts- och kostnadsfördelar och såväl prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet kommer i de flesta fall vara avsevärt högre jämfört med drift i egen regi.

Även om applikationerna i det privata molnet utnyttjar delad infrastruktur i ett datacenter så delas inte de enskilda komponenterna och hårdvaran. Standardiserade plattformar, system och applikationer kan däremot användas av flera kunder, men alltid i sina egna separerade instanser. Du drar med andra ord nytta av många av de resurser och fördelar som det publika molnet ger utan att behöva betala extra för varje enskild del, eller tvingas kompromissa med säkerheten eller prestandan.

Den övergripande fördelen är dock att du i ett privat moln får full kontroll över din egen information. Ett privat moln passar därför extra bra för dig med stenhårda krav (kanske på grund av lagstiftning) på säkerhet och integritet. Till exempel kan många organisationer ha krav på sig att data som de hanterar inte får lämna Sveriges gränser. I dessa gäller det att noga granska leverantörens erbjudande. Om en lagstiftning exempelvis kräver lagring inom Sveriges gränser måste du säkerställa att data som lagras inom Sveriges gränser inte heller speglas till ett datacenter i ett annat land. Med privat moln från Binero Solutions garanteras du att dina data alltid enbart lagras i Sverige.

 

Vill du veta mer, eller har du en fråga?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig asap.