Chat with us, powered by LiveChat

Workplace

Workplace

OnGuard löser dina bekymmer

Allt för många IT-avdelningar i Sverige är fullständigt överbelamrade av såväl komplexa installationer som av rutinärenden och enkla supportåtaganden – allt från installationer av trådlösa nätverk och uppdateringar av program till felsökning och hantering av trasiga enheter eller strulande skrivare.

Vi kallar vår lösning kring klienttjänster OnGuard. Med våra klienttjänster effektiviseras din IT-funktion samtidigt som du frigör resurser och teknisk kompetens till andra områden i verksamheten. Vi kan ta ett helhetsansvar för att din kontors-IT alltid flyter på och att eventuella problem alltid hanteras både snabbt och på ett korrekt sätt. Beroende på vilka behov du har finns ett antal olika lösningar – vi hjälper dig givetvis att hitta den optimala lösningen för just din organisation.