Workplace

Workplace

OnGuard löser dina bekymmer

Allt för många IT-avdelningar i Sverige är fullständigt överbelamrade av såväl komplexa installationer som av rutinärenden och enkla supportåtaganden – allt från installationer av trådlösa nätverk och uppdateringar av program till felsökning och hantering av trasiga enheter eller strulande skrivare.

Vi kallar vår lösning kring klienttjänster OnGuard. Med våra klienttjänster effektiviseras din IT-funktion samtidigt som du frigör resurser och teknisk kompetens till andra områden i verksamheten. Vi kan ta ett helhetsansvar för att din kontors-IT alltid flyter på och att eventuella problem alltid hanteras både snabbt och på ett korrekt sätt. Beroende på vilka behov du har finns ett antal olika lösningar – vi hjälper dig givetvis att hitta den optimala lösningen för just din organisation.

Företag kan hamna ofta i en situation där man inte har råd att ta nödvändiga investeringar för att utveckla organisationens IT till den nivå som krävs, på samma gång som man gör sig beroende av nyckelkompetens för att hantera den inte sällan adhoc-mässigt etablerade driftmiljön. Detta innebär stor osäkerhet i en värld där IT har en mycket central roll i de flesta företag. Här kan IT-outsourcing vara en möjlighet för att hantera en kritisk del i företagets konkurrensmässighet genom att alltid vara uppdaterad med modern teknik. IT-outsourcing, i stort som smått, bidrar till ökad affärsnytta.